JURISTBYRÅN PATRICIA GODINEZ AB

Det som särskilt kännetecknar Juristbyrån Patricia Godinez AB är tillgänglighet, professionalism och ett stort genuint engagemang för klienten.

    

Vi hjälper dig inom juridiska frågor om asyl, familje-, arbets-, bolags- och privaträtt och mycket mer.

VÅRA TJÄNSTER

ASYL

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bl.a. att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Sverige ska bevilja uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till "alternativt skyddsbehövande" i enlighet med EU:s gemensamma regler samt till övriga skyddsbehövande i enlighet med den nationella utlänningslagen.

STRAFFRÄTT

Om du har blivit utsatt för ett brott har du rätt att begära en jurist förordnas som målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen som målsägande under hela förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet ser till att du tillerkänns rätt skadestånd till följd av brottet.

BOLAGSRÄTT

Vi är även specialiserade på bolagsrätt och bolagsverksrelaterade frågor. Vi kan hjälpa er med upprättande av avtal, men även om ni har en tvist gällande avtalsbrott. Vi är behjälpliga vid upprättande och granskning av samtliga typer av urkunder, vid hantering av bolagsrättsliga ärenden och med utformning av alla förekommande beslut. Vi biträder som ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi erbjuder juridisk rådgivning till företag. Har ert företag hamnat i en tvist, kan vi också företräda er i tvisten.

FAMILJERÄTT

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning, alltså i den egendom ni som makar ska dela upp mellan er om ni till exempel skiljer er. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.

PRIVATRÄTT

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för olika lagstiftningar som innehåller skyddsregler för konsumenter, vilka i regel är tvingande och således gäller oavsett vad som avtalats (dock är lagen ej tvingande om förändringen är till konsumentens fördel). Konsumenträtten innehåller många rättsliga områden. En konsument är i första hand en privatperson som konsumerar varor eller tjänster för sitt privatabruk. Motparten är en näringsidkare.

ARBETSRÄTT

Arbetsrätt, är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid tvister om arbetsrättens tillämpning i frågor som rör parter bundna av kollektivavtal drivs frågorna i Sverige till arbetsdomstolen, som är en partsdomstol, till skillnad från tvister som rör parter som inte är anslutna till samma kollektivavtal. Dessa tvister handläggs istället av tingsrätten i första hand.

VÅRT TEAM

Möt vårt team hos Juristbyrån Patricia Godinez AB

PATRICIA GODINEZ

JUR. KAND.

Jur. kand. Patricia Godinez har avlagt juristexamen vid Örebros Universitet. Patricia har läst specialkurser inom migrationsrätt, mänskliga rättigheter, straffrätt, det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning, bolagsrätt, associationsrätt, affärsjuridik och internationell skatterätt.

DANIEL MARQUEZ

ADMINISTRATIV & JURISTASSISTENT

Som juristassistent på Juristbyrån Patricia Godinez AB har Daniel en central roll där han ansvarar för fördelningen av inkommande uppdrag. Han assisterar Patricia med bland annat frågor inom familjerätt, privaträtt och bolagsrätt. Han assisterar vid alla förekommande skrivelser och arkivering.

SANDRA RIVAS

FRILANS GRAFISK DESIGNER

Sandra, med en högskoleexamen inom informationsdesign på Mälardalens Högskola, har specialiserat sig i att visualisera och skissa ner idéer från papper till dator. Förutom brett arbete inom grafisk formgivning, layout, prepress och tryck, så sköter hon företagets grafiska webb-profilering.

OM OSS

Det som särskilt kännetecknar Juristbyrån Patricia Godinez AB är tillgänglighet, professionalism och ett stort genuint engagemang för klienten.

Biografi Juristbyrån Patricia Godinez AB

Målsättningen är i alla lägen att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas. Verksamheten präglas av att ge våra klienter kostnadseffektiva lösningar. Vi har även olika kultur- och språkkompetens. Vi har möjlighet att erbjuda juridisk rådgivning på spanska och engelska. Juristbyrån Patricia Godinez AB har inriktning på humanjuridik dvs. rättsområden såsom familjerätt, migrationsrätt mm. På byrån finns även kunskap och erfarenhet gällande affärsjuridik.

Kontaktinformation

 •  073 614 28 78 / 08-505 687 40
 •   Arenavägen 41, plan 12, 121 77 Globen, Stockholm, Sweden

REFERENSER

Vi har bred erfarenhet inom asyl-, utlänning- och familjerätt, tar även uppdrag som målsägandebiträde. Dessa är några samlade goda ord från nöjda klienter.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris consequat non ex quis consectetur. Aliquam iaculis dolor erat, ut ornare dui vulputate nec. Cras a sem mattis, tincidunt urna nec, iaculis nisl. Nam congue ultricies dui.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris consequat non ex quis consectetur. Aliquam iaculis dolor erat, ut ornare dui vulputate nec. Cras a sem mattis, tincidunt urna nec, iaculis nisl. Nam congue ultricies dui.

KEVIN PERRY

Kund
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris consequat non ex quis consectetur. Aliquam iaculis dolor erat, ut ornare dui vulputate nec. Cras a sem mattis, tincidunt urna nec, iaculis nisl. Nam congue ultricies dui.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris consequat non ex quis consectetur. Aliquam iaculis dolor erat, ut ornare dui vulputate nec. Cras a sem mattis, tincidunt urna nec, iaculis nisl. Nam congue ultricies dui.

ANITA PEREZ

Kund
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris consequat non ex quis consectetur. Aliquam iaculis dolor erat, ut ornare dui vulputate nec. Cras a sem mattis, tincidunt urna nec, iaculis nisl. Nam congue ultricies dui.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris consequat non ex quis consectetur. Aliquam iaculis dolor erat, ut ornare dui vulputate nec. Cras a sem mattis, tincidunt urna nec, iaculis nisl. Nam congue ultricies dui.

TOM LEBLANC

Samarbetspartner

KONTAKT

Hör av dig till oss med förfrågningar om våra tjänster inom juridiska frågor.

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

INICIO

BUFETE DE ABOGADOS PATRICIA GODINEZ AB

Ofreciendoles la mejor opción posible en asesoria jurídica y la mejor solución a su problema jurídico. Ponemos a dispocición de nuestros clientes el trabajo común de abogados especializados. Brindamos un asesoramiento completo en la defensa de los intereses de nuestros clientes. Nuestros servicios:
 • Derecho de asilo y migración en Suecia: Asilo, permiso de trabajo, residencia por reunificación familiar, residencia por razones humanitarias, trámites migratorios para ciudadanos y residentes europeos etc.
 • Derecho Familiar: Custodias legales, regimen de visitas, divorcios, repartición de bienes, tratados entre parejas no casadas, testamentos, herencias, etc.
 • Derecho Procesal Penal: Defensoria pública, representación legal para la parte ofendida para velar que obtenga la indemnización justa por daños y perjuicios.
 • Derecho Comercial/Empresarial: Asesoria, contratos, etc.
 • Derecho Privado: Derechos al consumidor, disputas legales, etc.
 • Derecho Laboral: Disputas laborales, incumplimiento de contratos.
Idiomas: español, sueco, inglés. Atendemos en horas de oficina de lunes a viernes! CITA PREVIA!  

QUIENES SOMOS

ASOCIADOS

Patricia Godinez Patricia es la fundadora del Bufete. Experiencia laboral en La Dirección de Sistema Penitenciario en Suecia, en el Bufete contra la Discriminación y en La Fiscalia General de El Salvador. Patricia se graduó con una maestria en Derecho (master of laws) en la Universidad de Örebro. Especialización obtenida en la Universidad de Estocolmo en las siguientes areas jurídicas:
 • Derecho Internacional Migratorio
 • Derechos Humanos
 • Derecho Procesal Penal
 • Derecho Corporativo/Empresarial
 • Derecho Comercial
 • Impuestos Internacionales
Patricia ha tenido un interés genuino por la justicia e igualdad de derechos desde pequeña. Patricia cuenta con larga y amplia experiencia en asilo y derecho migratorio, derechos humanos, derecho familiar, custodias legales, divorcios, regimen de visitas etc.

NUESTROS SERVICIOS

ASILO, O REASILO

Razones para la concesión de asilo, permiso de residencia Suecia ha firmado la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas, ONU. Esto significa, entre otras cosas que Suecia debe examinar la aplicación de cada uno de los solicitantes de asilo individualmente. Además Suecia debe dar "protección subsidiaria", en conformidad con las leyes comunes de la Unión Europea, EU y también ofrece otro tipo de protección de acuerdo con la ley nacional de inmigración sueca. De acuerdo con la convencion de Refugiados de la ONU es un refugiado aquel que tiene razones fundadas de ser victima de persecución al regresar a su país debido a:
 • Raza
 • Nacionalidad
 • Creencia religiosa o política
 • Sexo, orientación sexual o
 • pertenencia a un grupo social particular de la sociedad
La persecución puede provenir de las autoridades del país de origen. También puede ser que las autoridades no pueden o no quieren proporcionar protección en contra de la persecución de los individuos o grupos. Cualquier persona que obtiene un permiso de residencia como refugiado podrá solicitar el estatus de refugiado, un estado reconocido internacionalmente tanto en la Convención sobre los Refugiados de las ONU como de las las normas de la UE. Incluso aquellos que no son refugiados bajo la Convención de Refugiados de la ONU pueden tener derecho a un permiso de residencia si se tiene la necesidad de protección. Hay dos categorías de personas que pueden gozar de la protección del reino sueco
 • Protección subsidiaria/alternativa (de acuerdo las leyes de la UE).
 • Otras personas necesitadas de protección (según la ley de Extranjeria sueca)
En cuanto a la protección subsidiaria/alternativa se determina que puede obtener protección el o la que:
 • Arriesga ser condenado a pena de muerte al regresar a su país
 • Corre peligro de ser sometido a castigos corporales, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Atropello a sus derechos humanos
 • Como civil corre un riesgo grave debido a conflictos armados
Cualquier persona que ha recibido un permiso de residencia por protección subsidiaria puede obtener el estatus de refugiado alternativo basado en normas de la Union Europea. Otros que necesitan protección Otras personas que tienen la necesidad de protección es una categoría que sólo existe en la Ley de Extranjería de Suecia: no tiene contraparte en los convenios internacionales ni en la legislación de la UE. Un solicitante puede ser considerado como necesitado de protección en caso de que él o ella
 • No pueda regresar a su país de origen debido a conflictos armados o debido a conflictos graves
 • Tiene el temor bien fundado de ser sometido a abusos graves o
 • no puede regresar a su país de origen debido a desastres naturales
Reasilo Cuando han pasado 4 años a partir de que la última decición de su caso de asilo tomó fuerza legal, ha prescrito su primer caso de asilo y se puede solicitar asilo de nuevo. Las familias que se reasilan tienen grandes posibilidades de obtener la residencia. Permiso de residencia por razones humanitarias en casos exepcionales. Los solicitantes de asilo por cuestiones humanitarias, pueden obtener un permiso de residencia, a pesar de que no necesitan protección internacional contra persecución. Las razones humanitarias están directamente vinculadas a las circunstancias personales, estado de salud grave al sufrir una enfermedad grave, la adaptación a Suecia y la situación en el país. Una evaluación general de estos factores puede conducir a la residencia en Suecia. Dado que en estos casos no se trata de dar protección, no se puede obtener ningun estatus de refugiado. Cómo solicitante de asilo tienes derecho a que La Dirección en Emigración en Suecia te asigne un abogado. En esos casos el estado paga los honorarios. También en ciertos casos de reunificación familiar y cuando se hace solicitud de que reabran tu caso anterior de asilo o que se detenga la orden de expulsión puedes tener derecho a un abogado de parte del estado. El estado te asigna el representante legal/abogado que tu desees. Como experta en derecho de Migración trabajo como representante legal de muchos refugiados. Solo necesitas decir que deseas que me asignen tu caso a mi, y dar mis datos de contacto.

RESIDENCIA POR TRABAJO

Si has trabajado durante un proceso de asilo y el proceso a finaizado negativamente puedes solicitar un permiso de residencia por trabajo sin tener que regresar a tu país de origen a hacer la solicitud desde aya. Puedes obtener el permiso de residencia por trabajo con una oferta de empleo que cumpla con los requisitos legales establecidos en la ley de extranjeria. Tambien existen los cambios de estatus de residencia por trabajo a permiso de residencia por reunificación familiar y viceversa. Tambien realizamos tramites de prolongación de permiso de residencia por trabajo

RESIDENCIA POR REUNIFICACION FAMILIAR

También se puede obtener el permiso de residencia sueca por reunificación familiar. Se considera que los familiares más cercanos que pueden obtener la residencia por reunificación familiar son:
 • Tu esposa, esposo, pareja, o compañero de vida
 • Tu novia con la que planeas casarte
 • Tus hijos
 • Tus padres

ESTUDIOS EN SUECIA

Si usted es un ciudadano de un país fuera de la UE se necesita un permiso de residencia si va a estudiar en Suecia durante más de tres meses. En caso de que el estudio se prolongue a más de tres meses tiene que aplicar para una visa.

CIUDADANOS Y RESIDENTES EUROPEOS

Como ciudadano de la UE se tiene derecho a trabajar en Suecia sin permiso de trabajo. ¿Quiere permanecer más de tres meses, usted debe registrar su derecho de permanecer en Suecia. Usted puede registrar su derecho de residencia en Suecia como trabajador, estudiante, trabajador por cuenta propia osea empresario, y si usted tiene suficientes recursos economicos propios. También se brinda asesoria y trámites migratorios para ciudadanos y residentes europeos.

DERECHO DE FAMILIA

DIVORCIO

En Suecia, la entidad encargada de los divorcios son los juzgados Suecos. El juzgado correspondiente no puede dictar una sentencia de divorcio hasta que haya transcurrido un plazo de reflexión de por lo menos seis meses en los siguentes casos
 • Si Alguno de los cónyugues vive permanentemente con hijos propios menores de 16 años de edad y tiene la custodia del niño.
 • Si los cónyugues solicitan el tiempo de reflexión ó reconsideración.
 • El tribunal podrá dictar una sentencia de divorcio sin tiempo de reflexión en los siguientes casos:
  • Si ninguno de los cónyugues tienen custodia de niños menores de edad, ni viven permanentemente con sus propios hijos menores de 16 años.
  • Si los cóyugues han vivido separados durante al menos dos años, independientemente de si tienen hijos menores de 16 años ó no.
Hay varias cuestiones/preguntas importantes que se presentan a raíz de un divorcio. Tales como que pasará con:
 • La casa común de la familia/la vivienda?
 • Quien de los dos tiene el derecho a permanecer en el domicilio conyugal?
 • División de la propiedad y del patrimonio matrimonial?
 • La custodia de los hijos?
 • Con quien de los dos vivirán los hijos?
 • Derechos de visita a los hijos?
 • Mantenimiento economíco de los hijos?
PODEMOS AYUDARLE EN TODO EL PROCESO DE DIVORCIO!

CUSTODIAS/PATRIA POTESTAD

Cuando las parejas se separaran y no pueden llegar a un acuerdo sobre la custodia legal de los hijos menores de edad surjen las disputas legales por la patria potestad de los hijos. Cuando se tiene la custodia compartida de los hijos y existen problemas de colaboración y comunicación entre los padres y no pueden llegar a un acuerdo con respecto a las cuestiones de los hijos, uno de los padres puede recurrir a nosotros para que lo orientemos para solucionar dicho conflicto. En la mayoría de los casos se tiene derecho a la asistencia jurídica subvencionada por parte del estado. Al igual cuando uno de los padres desea tener ó ya tiene la patria potestad solo ó sola. El bienestar de los niños es lo más importante en Suecia cuando se trata de la patria potestad y vivienda. Custodia Compartida Los padres que están casados el uno al otro por lo general tienen la custodia compartida de su / sus hijos. A raiz de una demanda de divorcio, la custodia del niño/s generalmente sigue siendo común, salvo que el tribunal ó a petición de los cónyuges decida otra cosa. La custodia exclusiva, sola Los cónyuges pueden al divorciarse llegar al acuerdo de que uno de ellos va a tener la custodia exclusiva de uno ó más hijos menores de 18 años. Siempre pueden comunicarse con nosotros en relación a custodias, residencia y contacto con los hijos. El padre ó madre que tenga la custodia exclusiva tiene la responsabilidad de asegurarse de que el otro padre goze de el derecho de comunicación y visitas con el niño / niños. Nosotros podemos ayudarle si es que el otro padre no le permite ver a su hijo/hijos o le dificulta o imposibiliza el contacto y las visitas con/a sus hijos. Los derechos de ambos padres no se pueden restringir. Asi como el derecho de los hijos a tener contacto y a que los dos padres sean parte de su vida aunque esten separados. El bienestar de los niños es de suma importancia en Suecia. Los niños tienen derecho a los dos padres sean parte de sus vidas y viceversa. QUIERE OBTENER LA PATRIA POTESTAD/CUSTODIA LEGAL DE SUS HIJOS SOLO O SOLA? SU EX NO LE DEJA O DIFICULTA LA COMUNICACION, CONTACTO Y VISITA CON SUS HIJOS, CONTACTENOS Y NOSOTROS LE AYUDAMOS!

ACUERDO DE PAREJAS NO CASADAS (SAMBOAVTAL)

Las parejas no casadas pueden establecer acuerdos por escrito, llamados samboavtal, para regular lo que se aplica en el caso de separación en el futuro. Con dicho acuerdo, acuerdo entre parejas no casadas, se puede abolir y renunciar a la ley que regula la repartición de bienes entre parejas no casadas. Si usted no tiene samboavtal, deberá repartir los artículos del hogar, electrodomésticos, etc. comprados para uso común, con la otra parte si la relación y convivencia cesa. Es importante tener en cuenta que independientemente de quién pagó por la propiedad se reparten a partes iguales los inmuebles comprados para uso común. Para la mayoría, esto es injusto, por ejemplo: si solo una de las partes ha comprado todo ó la mayoría de los inmuebles. Esta ley, sambolagen, se abole con el acuerdo por escrito entre parejas no casadas. Lo que significa al finalizar la relación, que cada quién se queda con sus respectivas cosas, inmuebles. Acuerdos de repartición de bienes antes y durante el matrimonio (ÄKTENSKAPSFÖRORD). Un acuerdo de repartición de bienes prenupcial es un acuerdo en donde se estipula que es lo que será propiedad privada de cada quien durante el matrimonio. Lo que se le llama casados por bienes separados. Dicho acuerdo se puede escribir en cualquier momento durante el matrimonio ó antes de celebrarse la boda. Lo que constituye la propiedad privada no se podrá incluir en ninguna futura repartición de bienes a raíz de un divorcio. Osea la propiedad que los cónyuges deben dividir entre si a raíz de la separación. Lo que no se denomina como propiedad privada de cada conjugue esta incluida en el patrimonio matrimonial. Siempre se puede escribir un nuevo contrato de repartición de bienes entre esposos, de que la propiedad que usted ha convertido en privado por medio de dicho contrato se convierta en patrimonio matrimonial de nuevo.

HERENCIAS Y TESTAMENTOS

La gran ventaja de un testamento es que proporciona seguridad tanto para usted como para sus descendientes. Ya que por medio de un testamento puede dictar su voluntad, la cual se tiene que respetar según la ley de suceciones evitando de esa forma malentendidos ó conflictos por herencias entre sus decendientes. CONTACTENOS Y NOSOTROS LE AYUDAMOS!

DERECHO PROCESAL PENAL

REPRESENTANTE DE LA VICTIMA HA SIDO VICTIMA DE UN DELITO? LLAMENOS HOY! Si ha sido victima de un delito, de preparación, intento o conspiración de delito, según el capitulo 6 del Codigo Penal, tiene derecho a pedir que el estado le asigne a un jurista, abogado para que vele por sus derechos a recompensa/indemnización por daños y perjuicios a raiz del delito. El estado le asigna a un jurist(målsägandebiträde) para que le acompañe y difienda sus derechos e intereses durante todo el proceso judicial. Desde el inicio ó reinicio de la investigación policial, la audiencia/juicio y eventuales apelaciones. Delitos según los capítulos 3 y 4. Código Penal, en el que existe la prisión como sanción, o de conformidad con el capítulo 8. 5 o 6 § Código Penal, la preparación o la conspiración para cometer un delito, si, teniendo en cuenta la relación personal del demandante con el sospechoso u otras circunstancias el jusgado o el fiscal a cargo de la investigación determina que el demandante tiene necesidad de un jurista, målsägandebiträde. Si el caso pasa a la la segunda instancia, si el fiscal o el acusado ha apelado la parte de responsabilidad, la victima tiene derecho a que el mismo målsägandebiträde lo asista y vele por sus derechos. Ley (2012:660). El abogado velará por los intereses de la parte demandante en el caso y proporcionarle apoyo y asistencia jurídica a la parte lesionada. El abogado se encarga de la demanda civil, de que le consedan la indemnización justa a la la victima por daños y perjuicios a causa del delito. La victima tiene derecho a que se le asigne al abogado que sujiera. De acuerdo al: 4 § Se nombra abogado a petición del demandante, o cuando haya motivos para hacerlo. El mandato se aplica § 26 párrafo primero de la Ley de Asistencia Jurídica (1996:000). . 5 § El abogado tiene derecho a sus honorarios de acuerdo con el § 27 de la Ley de Asistencia Jurídica (1996:000) para obtener ayuda con asistencia letrada. Según el 6 §, si se nombra un abogado, la asistencia juridica subvencionada cubre los costos de los honorarios. Costos de las pruebas e investigación en la demanda de indemnización, de acuerdo con las normas emitidas por el Gobierno. Ley (1996:1644). Ley de asistencia juridical subvencionada. El gobierno cubre todos los costos de nuestros honorarios en estos casos. Leer mas en http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880609.htm

DERECHO A LA DEFENSA PUBLICA

Cualquier persona sospechosa de un delito tiene derecho a contratar a un abogado que le ayude durante la investigación y el juicio. Sin embargo, no existe un derecho absoluto a que el estado pague los honorarios del defensor publico. Si un sospechoso es detenido o detenida siempre tiene el derecho de que se le asigne a un defensor público si el o ella asi lo pide. Lo mismo se aplica a una persona sospechosa de un delito con una pena mínima de seis meses de prisión. Tambien se nombra a un defensor público:
 • Si el sospechoso está en la necesidad de la defensa con respecto a la investigación del delito;
 • Si se necesita la defensa, ya que es dudosa la sanction que arriesga y no hay razón para imponer una sanción que no sea una multa o libertad condicional o dichas sanciones en combinación
 • Si se trata de un caso de circunstancias especiales y circunstancias personales
Un defensor público puede ser designado en estos casos, incluso contra la voluntad del sospechoso. Cuando se sospecha de un crimen más grave siempre se nombra un abogado de oficio. ¿Quién puede ser al abogado de oficio Por regla general, sólo un abogado puede ser nombrado defensor público. En casos excepcionales, puede asignarse a otro jurista si el sospechoso ha sugerido alguien que está calificado para ser defensor de oficio, siempre y cuando no existan impedimento para ello. El costo del defensor público El defensor público tiene derecho a una compensación razonable de parte del estado por su trabajo realizado, por la pérdida de tiempo y los gastos que la misión ha requerido. La remuneración del trabajo debe determinarse en base a la cantidad de tiempo que sea razonable teniendo en cuenta la naturaleza del caso. Los honorarios son por hora, con una trifa fija, determinada por el Gobierno. El defensor público tiene derecho a incrementar la tarifa ya estipulada dependiendo de la habilidad y el empeño con el que ha desempeñado su labor. La administración de los Tribunales determina la tarifa por hora de los honorarios de los defensores públicos. En primer lugar es el acusado que tiene la obligación de cubrir los costos de la defensa, pero en la mayoria de los casos, depende de la capacidad financiera de la parte demandada. Por lo tanto, es común que el estado cubra los hororarios de la defensa.

DERECHO EMPRESARIAL, MERCANTIL Y CONTRACTUAL

También estamos especializados en derecho corporativo y asuntos empresariales. Nosotros le podemos ayudar con elaboración y redactación de contratos. También si usted tiene una disputa con respecto a incumplimiento de contrato. Estamos asistiendo en la preparación y revisión de todo tipo de registros, en el manejo de asuntos de derecho de sociedades y en el diseño de todas las decisiones con respecto a las corporaciónes. Actuamos como representantes legales de las empresas en el Registro Mercantil. Ofrecemos asesoramiento jurídico a empresas. También podemos representar a su empresa en disputas legales ante tribunales o como mediadores en disputas legales. Pacta sunt servanda, (lat. "los acuerdos deben respetarse y cumplirse"), es un principio fundamental del derecho contractual, el derecho civil y el derecho internacional. El principio se aplica a los tratados internacionales al igual que en acuerdos privados. Pacta sunt servanda está fuertemente ligada a la idea de la libertad de contratación. El principio se basa en la idea de que debido a que las partes pueden ponerse de acuerdo sobre la celebración del contrato y el contenido del contrato, las partes también podrán adherirse al acuerdo. Si se dan infracciones, si se viola una cláusula en el acuerdo, el demandante podrá hacer valer ciertas acciones legales en contra de la parte que ha incumplido el contrato. Definición de incumplimiento de contrato Incumplimiento del contrato se produce cuando una parte no cumple con lo estipulado en el contrato. Una parte no puede alegar que el acusado es culpable de incumplimiento de contrato si depende de la propia conducta de el, su propio fracaso, etc. Incumplimiento excusable del contrato (fuerza mayor) El incumplimiento del contrato es excusable si el rendimiento contractual se ha visto obstaculizado por una circunstancia que estaba fuera del control de la parte y que no podía razonablemente haber previsto o haberse tomado en cuenta en el momento de la celebración del contrato y no podía razonablemente haber evitado o superado lo ocurrido. Si la obstrucción es sólo temporal, es excusable para el período que sea razonable a la vista de las consecuencias de obstrucción de la capacidad de la parte para llevar a cabo lo estipulado en el contrato. Cuando la obstrucción es permanente para que una de las partes cumpla con el contrato, La se realiza la devolución de las prestaciones según el paragrafo § 5.7 (2) y (3), de la ley contractual. La parte que no lleva a cabo lo estipulado en el contrato por razones de fuerza mayor razonables y aceptables conforme a los párrafos anteriores, deberá notificar a la otra parte del obstáculo y cómo afecta a la capacidad para ejecutar lo estipulado en el contrato. Si dicha notificación no se da dentro de un tiempo razonable después de la celebración del contrato, o debió saber del impedimento, él está obligado a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que el acusado podría haber evitado si el aviso se hubiese hado en el momento adecuado. Consecuencias Aprobación pasiva o activa Las partes afectadas por un incumplomiento de contrato pueden perder el derecho a aplicar sanciones que implícitamente ha aprobado el rendimiento o se abstuvo de tomar accciones legales en contra de la parte incumplidora del contrato. Derecho a indemnización por incumplimiento de contrato y por daños y perjuicios La parte afectada por un incumplimiento de contrato que no es excusable bajo § 10.02 tiene derecho a indemnización. La indemnización puede ser combinada con otras sanciones. Cualquier inquietud o consulta estamos a sus servicios!

DERECHO PRIVADO Y DERECHOS AL CONSUMIDOR

DERECHOS AL CONSUMIDOR La ley del consumidor es un término para diversas leyes que contienen salvaguardias para los consumidores. Aunque la Ley de protección al consumidor no es obligatoria si el cambio es favorable para el consumidor). La ley del consumidor contiene muchas áreas legales. Un consumidor es principalmente un particular que consume bienes o servicios para uso privado. Leyes de protección al consumidor son para protejer a los consumidores ya que son considerados ser la parte más débil y generalmente menos informado juridicamente que un negocio. La ley fue diseñada teniendo en cuenta que un consumidor que compra un producto normalmente no lee el contrato de compra en su totalalidad. El derecho de los consumidores no incluye cuando
 • Dos individuos venden y compran bienes y servicios entre sí
 • Dos comerciantes que compran y venden entre sí
 • Los comerciantes que compran a un particular
Podemos ayudarle si tiene una disputa legal, o si necesita asesoría legal sobre temas del derecho al consumidor. Leer más en http://www.konsumentverket.se

DERECHO PRIVADO

TENENCIA

Tenencia se le llama a la tenencia de una vivienda o local en que un inquilino alquila permanentemente su domicilio del propietario. Viviendas El Derecho de alquiler en Suecia está muy regulado por la Ley sueca. Locales Locales alquilados pueden ser transferidos por un suplemento Hay muchas preguntas con respecto a la tenencia:
 • Alquiler de segunda mano
 • Depósito
 • Sustitución de apartamento
 • La vivienda cedente
 • Alquiler razonable
 • Tenencia
Ofrecemos asesoramiento jurídico sobre diversos asuntos de arrendamiento y le representamos en disputas de alquiler ante Hyresnämnden o Tribunal. Hyresnämnden Si hay una disputa entre un inquilino y un propietario, y las partes no pueden ponerse de acuerdo, Hyresnämnden es mediador en la disputa. Por ejemplo, disputas sobre las condiciones de alquiler, traslados o demandas por daños y perjuicios en un apartamento o de limpieza inadecuada a raíz de una mudanza de apartamento. Hyresnämnden no puede aconsejar sobre cómo se resolverá la controversia subsiguiente o como un contrato debe ser interpretado. Contactenos, Nosotros le podemos ayudar! Leer más en http://www.hyresnamnden.se

DERECHO LABORAL

Nosotros le podemos ayudar con todo tipo de preguntas acerca de la legislación laboral, los conflictos laborales, las cuestiones relativas a la cancelación de contrato laboral, el despido, el incumplimiento de contrato, la garantia de salario a raíz de que su empleador se va a la quiebra. El Codigo de Derecho Laboral es el que rige las relaciones entre empleadores y empleados. Cualquier disputa sobre la legislación laboral con respecto a las partes vinculadas por convenios colectivos se resuelven en el Tribunal del Trabajo. A diferencia de las controversias entre partes que no están sujetos a un convenio colectivo de sindicatos, Kollektivavtal. Estas disputas se resuelven en los tribunales de primera instancia en primer lugar. El Tribunal del Trabajo es un tribunal encargado especialmente de los conflictos laborales. Las leyes y los convenios colectivos que regulan y que afectan al mercado de trabajo son herramientas importantes en la labor por salarios justos y buenas condiciones laborales. El derecho laboral en Suecia se extiende más allá de las normas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, ya que también incluye el derecho laboral individual y la relación entre empleadores / organizaciones patronales y los sindicatos suecos, osea el derecho laboral colectivo. Las leyes laborales son generalmente obligatorias y para beneficio del empleado. Esto significa que no es posible que un empleador y un empleado tomen acuerdos por medio de los cuales el empleado obtenga menos derechos de los ya previstos en El Codigo Laboral. Una de las características del mercado laboral sueco y el modelo sueco es que la relación entre empleadores y empleados se rige en gran medida por los convenios colectivos de los sindicatos suecos, Kollektivavtal. Estos acuerdos son a menudo las normas que complementan y difieren de lo aplicable en virtud del Codigo Laboral sueco. La ley más importante en el derecho individual de trabajo es la ley (1982:80), también conocida como, LAS. La Ley de Amparo Laboral regula cómo pueden ser firmados y completados los contratos. Las leyes que protegen contra la discriminación en el trabajo son tambien sumamente importantes. Ha sido despedido injustamente o injustificadamente? Ha trabajado y no le han pagado su salario? Contactenos para poder ayudarle!

PRECIOS FINANCIAMENTO

PRECIOS Y AYUDA PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUESTROS HONORARIOS AYUDA LEGAL Y JURÍDICA ¿Qué es la asistencia jurídica subvencionada? Si te encuentras en una disputa legal en la que ninguno de los cónyugues pueden resolver, puedes acudir a nosotros para obtener nuestros servicios. Por ejemplo: en disputales legales entre padres a raíz de una separación por la patria potestad, vivienda de los hijos, si tu ex no te deja ver a tus hijos, si te han despedido injustamente, no te han pagado tu salario ó si han violado tus derechos como trabajador. Con el fin de pagar nuestros honorarios por nuestro trabajo en el proceso judicial, si nos contratas, se utiliza principalmente la protección jurídica, seguro jurídico (Rättsskydd) que normalmente esta incluido en tu seguro domiciliario. Una protección jurídica parecida también puede ser parte de otros seguros ó estar incluida en la membresia de alguna organización sindical. Pero si se carece de seguro domiciliario ó si no se ha tenido seguro domiciliario durante el tiempo requerido, se pude tener el derecho a la asistencia jurídica subvencionada para cubrir nuestros horarios durante el proceso judicial. Otras posibilidades de recibir ayuda, en querella sobre alquiler Se puede tener la posibilidad de recibir ayuda de alguna otra manera aparte de la protección jurídica, por ejemplo: mediante representación del apoderado de una asociación de inquilinos (Hyresgästförening), si el procedimiento judicial se trata de una querella sobre alquiler ó algo similar. Si no se tiene, igual le ofrecemos nuestros servicios. Si el procedimiento judicial se trata de daños y perjuicios debido a lesión fisica ó a otra lesión combinada con lesión fisica, son cuestiones penales y ahi se encarga El ministerio de protección a victimas, (Brottsoffermyndigheten). Durante el proceso se asigna a la victima a un representante juridico,(målsägandebiträde), que lo paga el estado. ¿Qué costos cubre la asistencia jurídica subvencionada? El estado cubre cierto porcentanje de los costos en total, y el cliente debe pagar una parte del costo de los honorarios dependiendo de cuanto sean sus ingresos anuales. La asistencia jurídica subvencionada incluye:
 • Un porcentaje de los gastos de su representante legal (para menores de edad sin ingresos y bienes, la asistencia juridica subvencionada cubre el costo total del proceso judicial), hasta 100 horas.
 • Costos de las evidencias ante el tribunal, El Jusgado de Trabajo, y Los Jusgados administrativos/Förvaltningsrätterna.
 • Costo de la investigación, hasta 10 000 coronas (IVA excluido).
 • Los costos de interpretación y traducción.
 • La tasa de presentación en la corte, costo de la solicitud (si tiene asistencia jurídica subvencionada al momento de la solicitud).
 • Copias de los documentos y los documentos de los organismos gubernamentales, las notificaciones y mucho más.
 • El costo de un mediador.
¿Tiene derecho a la asistencia jurídica? Si no se tiene un seguro que cubre el costo de su disputa, se puede tener derecho a la asistencia jurídica. Se debe primero consultar con la compañía de seguros, para saber si el seguro que se tiene cubre los honorarios del procedimiento judicial. En materia penal, no se puede obtener la asistencia juridica subvencionada ya que el estado asigna un defensor público. Los solicitantes de asilo tienen derecho a representante legal asignado por la Dirección de Migración. Buscar Ayuda Legal Si se toma contacto con nosotros por asesoría, servicios por una disputa legal ó procedimiento judicial, antes de que se solicite la asistencia jurídica subvencionada, vamos a ofrecer al menos una hora y hasta dos horas de asesoría jurídica por una tarifa fija. Asesoría jurídica antes de solicitar asistencia jurídica subvencionada La asesoría jurídica es una reunión con nosotros en el que tienen la oportunidad de presentar el caso con todas sus circunstancias. Analizamos el caso con sus respectivos documentos para hacer una evaluación jurídica de la resolución del caso y si existe la necesidad de solicitar asistencia jurídica subvencionada para cubrir parte de nuestros honorarios. En muchos casos puede ser suficiente con el asesoramiento. Pero si no es posible resolver el caso sin procedimiento judicial llenamos juntos la solicitud de asistencia jurídica subvencionada. Se puede obtener asesoramiento sobre todo tipo de cuestiones legales. Cuota para asesoramiento El costo de la asesoría jurídica, se paga y existe una tárifa asignada por el gobierno para todos los juristas de 1 552 coronas / hora incluido IVA (2013). La cuota se paga a la persona que brinda la asesoría jurídica, es decir, a nosotros. Cuando se hace una cita para asesoría con nosotros, es importante que estemos de acuerdo con que la asesoría es en de acuerdo a la Ley de asistencia jurídica. ¿Cuáles son las reglas para recibir asistencia jurídica subvencionada? No todos tienen derecho a la asistencia jurídica subvencionada. Las principales normas:
 • La asistencia jurídica subvencionada cubre en primer lugar los procedimientos judiciales de personas privadas, no a organizaciones, o empresas, etc. En casos excepcionales, los propietarios /operadores de una empresa pueden recibir asistencia jurídica subvencionada.
 • ¿Si se tiene una protección jurídica en virtud de cualquiera de los seguros, no se puede obtener ayuda legal subvencionada.
 • ¿Tiene ingresos financieros de más de 260 000 coronas por año, usted no tiene derecho a la asistencia jurídica subvencionada.
 • En asuntos penales o administrativos no tiene derecho ya que el estado le asigna a un abogado de oficio. En asuntos penales debe dirigirse directamente a la policía o a los tribunales.
 • Leer más en tribunales suecos: http://www.domstol.se
El solicitante realmente tiene que estar en la necesidad de ayuda legal y tiene que ser razonable que el estado contribuya en los costos de la disputa. Esta evaluación la realiza El Juzgado al que se envia a solicitud de ayuda estatal subvencionada. (si el caso ya está en los tribunales). Hay algunas excepciones, entre ellas: Como regla general, no se puede obterner asistencia/ayuda jurídica subvencionada si el asunto / controversia afecta a un valor que es menos de la mitad de la cantidad base. La cantidad base para el 2013 es de 44 500 coronas y la mitad de esta es 22 250 coronas. La controversia ó asunto tiene que afectar a un valor mayor de 22 250 coronas. Leer más en: http://www.regeringen.se/sb/d/14794
 • Si el solicitante no tiene seguro domiciliario pero debido a su situación financiera debería tener una póliza de seguro domiciliario, no puede obtener ayuda legal subvencionada.
 • En caso de que la controversia sea internacional, ante un tribunal o una autoridad de otro país, sólo se puede obtener ayuda legal subcenvionada si el solicitante es residente en Suecia y existen razones especiales.
 • En algunos casos, se requiere de razones específicas especiales para poder tener derecho a la asistencia jurídica subvencionada. Esto aplica, por ejemplo, en caso de divorcio, o para comerciantes.
 • No se puede obtener ayuda jurídica subvencionada para trámites legales de registro simple, tales como la solicitud de registro de la titularidad, escritura o la hipoteca de una propiedad o para la elaboración de documentos de declaración de impuestos, testamentos, acuerdos prematrimoniales, documentos de división de bienes, sucesiones o cartas de obsequios.
 • Leer más en: http://www.rattshjalp.se
CUALQUIER DUDA O CONSULTA ES MUY CORDIALMENTE BIENVENIDO A TOMAR CONTACTO CON NOSOTROS!

CONTACTANOS

DESPACHO JURIDICO PATRICIA GODINEZ
Tel: 08 - 505 687 40
Telefax: 08 - 505 687 99
Celular: 073 - 614 28 78
Email: info@juristbyrangodinez.com
Puedes también escribirnos para darnos a conocer tu problema ó tu situación.